Trainingen en workshops

Zelf ontwikkelde modules en maatwerk
Voor organisaties ontwikkel ik programma’s die gericht zijn op het stimuleren van mobiliteit, employability en zelfsturend vermogen van uw medewerkers.

Stuurman van je eigen loopbaan
Het gedachtegoed uit de modules Loopbaancoaching, Sollicitatietraining en Individuele coaching kan in verschillende vormen ook voor organisaties of groepen worden ingezet. Vaak gebeurt dit ter ondersteuning van interne Talent Development programma’s, een mobiliteitstraject of bij een (op handen zijnde) reorganisatie. De aanpak kan individueel, collectief, online en in- of juist extern zijn. Het gaat hier altijd om maatwerk trajecten, die in samenspraak met de opdrachtgever worden ontwikkeld.

Bezieling en vitaliteit
Kern van de interventies is dat altijd gewerkt wordt vanuit de visie van eigenaarschapbezieling en vitaliteit voor mens en organisatie. Het streven is dat uw organisatie uiteindelijk zelf het ontwikkelproces kan dragen en verankeren in de dagelijkse praktijk. Daarom is het belangrijk dat de training of workshop aansluit bij de kernwaarden van uw organisatie.


“Heidi heeft als Programma Manager bij onze afdeling Talent een nieuw traineeprogramma opgezet. Typerend voor Heidi heeft zij dit gedaan met creativiteit, een ‘can- do’ mentaliteit en veel enthousiasme.”
– Niels Schotanus HR Manager en Erika Nehmelman Talent manager ASR Nederland