Loopbaancoaching

Nieuwe koers bepalen
Het doel van deze module is een heroriëntatie op de loopbaan en het (her)vinden van de meest optimale loopbaankoers. De basis voor de juiste keuzes hierin ligt enerzijds in het ontdekken van de eigen wensen en verlangens ten aanzien van de loopbaan. Anderzijds dienen deze wensen concreet te worden vertaald in acties.

Inhoud
Om dit doel te bereiken geeft het programma aandacht aan:
Inventarisatie van persoonlijke levens- en werkervaringen, kennisdomeien, drijfveren, talenten, kwaliteiten, valkuilen en uitdagingen. We onderzoeken in hoeverre keuzes in leven en werk samenhangen met persoonlijke en beroepsmatige wensen.
• Uitwerken van een vitaliserend loopbaanperspectief op basis van bovenstaande analyse. Welke richting past bij de gevonden kwaliteiten? Welk werk levert energie?
Concreet vormgeven van het nieuwe loopbaanperspectief.

Duur
De module loopbaan coaching bestaat uit zes tot acht intensieve coachgesprekken. Er wordt gewerkt met een brede variatie van oefeningen en opdrachten op het vlak van levensloop, zingeving en vitaliteit. De specifieke invulling van de module is maatwerk.


” Voor de nieuwe functie van Coördinator Wetenschapsontwikkeling, kwam onze organisatie in contact met een talentvolle promovendus. Voor de promovendus een belangrijke stap in haar prille carrière – voor de organisatie een investering in een nieuwe functie. Heidi heeft op basis van de gevraagde competenties, kennis en vaardigheden de kandidaat gecoacht. Ook schreef zij een inwerkplan waardoor de medewerker een vliegende start kon maken en ik de juiste handvaten en inzichten had om deze collega hierin goed te begeleiden.”
– Marc Petit, directeur Internationale Stichting Alzheimer Onderzoek

Lees meer ervaringen