Outplacement

Van werk naar werk
Deze module is ontwikkeld voor medewerkers die binnen de organisatie nier meer verder kunnen of willen. Het doel  is dat uw medewerker zo spoedig mogelijk een nieuwe en passende functie en werkkring vindt. Centraal in mijn werkwijze staat het faciliteren van het zelfsturend vermogen van mijn cliënten. Uw medewerker is na afloop van het programma om zelfstandig en geïnspireerd de nodige loopbaanstappen te zetten.

Deze module kent vier fases:
1. De interne oriëntatie. Er wordt een basis gelegd van bouwstenen rondom de loopbaan die in het verdere programma gebruikt worden. Ook de thema’s rouwverwerking en afscheid nemen kunnen hier aan de orde komen.
2. Coaching & training. Waar nodig wordt de cliënt gestimuleerd om het loopbaanperspectief concreet te maken. Ook valt te denken aan het versterken van communicatieve vaardigheden en presentatie, visieontwikkeling en persoonlijk leiderschap.
3. Externe oriëntatie. De oriëntatie naar buiten toe staat in deze fase centraal, met aandacht voor alle aspecten die externe gesprekken en presentaties met zich meebrengen.
4. Baanverwerving. Begeleiding naar een concrete baan. Het gaat hier om ondersteuning in de vorm van sollicitatietraining, gesprekstraining en netwerken.

Duur
Outplacementprogramma’s duren gemiddeld negen maanden tot een jaar. Op basis van een concrete vraag wordt een programma op maat samengesteld. Tussentijds en na afronding van het gehele outplacementprogramma is er een evaluatie met alle betrokken partijen.


“Heidi is een fantastische coach. Ze combineert analytisch inzicht met een uitstekend gevoel voor de juiste aanpak. Met veel creativiteit, enthousiasme en plezier heeft ze me waardevolle inzichten gegeven in mijn persoonlijke ontwikkeling en loopbaan.”
– Elly Breedveld, Programmadirecteur at Erasmus Centrum voor Zorgbestuur