Wat beklijft er echt na een coachtraject?

Durftekiezen2_vierkant

5-jarig jubileum, een mooi moment om terug te blikken

> Direct naar weggeefactie!

Deze zomer vierde ik het 5-jarig jubileum van mijn praktijk voor Loopbaan coaching & Talent Development. Een mooi moment om terug te blikken op de afgelopen jaren.

Bladerend door mijn aantekeningen van verschillende cliënten, kwamen er bijzondere momenten naar boven. Hoe zou het de oud-deelnemers zijn vergaan in de periode na de coaching?

Ik besloot een korte vragenlijst uit te sturen
Zouden ze hun ideale pad vervolgd hebben? Zijn ze koersvast gebleken? Zijn ze bestand gebleven tegen de druk van ‘wat hoort’? Of is het toch lastig gebleken om trouw te blijven aan je pad of nieuwe richting? Is de dagelijkse praktijk toch grilliger dan gehoopt en verwacht… Dit overdenkende, besloot ik om een korte vragenlijst uit te sturen naar al mijn cliënten van de afgelopen jaren.

Ondertussen las ik deze zomer het boek ‘Cirkel van het leven’. Een biografie van Elisabeth Kübbler-Ross. Zij vertelt over haar dappere en moeizame zoektocht in het leven naar haar eigen kern, ‘wat is mijn missie’? Maar hoe ouder (of wijzer) ze wordt, hoe beter ze haar eigen talenten en kwaliteiten gaat zien. En hoe meer ze daarop focust, hoe makkelijker en vanzelfsprekender haar ‘loopbaan-‘ keuzes worden. Ook al ervaart ze daarbij weerstand of een oordeel van anderen.

Iedereen schrijft over keuzes maken
Tijdens het lezen van dit boek druppelen de reacties op mijn vragenlijst binnen per mail. Nieuwsgierig, verwonderd en glimlachend lees ik ze met aandacht. Kan ik een rode draad vinden in de verhalen van mijn cliënten? Hoe meer mensen reageren, hoe duidelijker dit wordt. Stuk voor stuk schrijven ze over keuzes maken. Kiezen voor wat echt belangrijk is in je leven, work-life-choices, óók aandacht hebben voor de zaken die goed gaan, focussen op wat je echt wilt én erop vertrouwen dat als je vandaag kiest voor de juiste dingen, de toekomst vanzelf ook past!

De kern van coaching
Mijns inziens is dit precies de kern van loopbaan coaching: kiezen en keuzes durven maken. Omdat we vaak van jongs af aan leren dat we verstandige en rationele keuzes horen te maken, zijn we veelal gewend de keuzes te maken met ons hoofd. Maar wat de ratio doet is observeren, analyseren, overwegen en afwegen – niet besluiten. Echte keuzes maak je niet met je verstand, echte keuzes maak je met het hart. En het fijne daaraan is; deze keuzes zijn altijd goed, ook al vraagt dat soms om veel moed.

Deel dit artikel met anderen: